1. Comunicare, notificare privind legea darii in plata.

2. Comunicari,notificari

Pentru comunicarea notificarii trebuie sa depuneti urmatoarele acte:

  • notificarea în 3 exemplare – original
  • acte ataşate notificarii (dacă este cazul) – 3 exemplare
  • cerere comunicare notificare
  • împuternicire avocaţială SAU procură notarială, dupa caz

3. Constituire dosar nou executare.

Pentru constituirea unui dosar de executare silită şi demararea procedurii de executare silită trebuie depuse urmatoarele acte:

  • cererea de executare silită;
  • titlul executoriu în original;
  • taxă de timbru în valoare de 20 lei / titlu executoriu;
  • împuternicire avocaţială SAU procură notarială, după caz

4. Modele acte.