Biroul Executorului Judecătoresc Ghilencea Marian Viorel oferă toate tipurile de servicii prevazute de Legea 188/2000 şi Codul de procedură civilă, fiind specializat în:

 1. Executări silite directe
  • Evacuări
  • Puneri în posesie bunuri mobile şi imobile
  • Grăniţuiri
  • Desfiinţare de construcţii
 2. Executari silite indirecte
  • Urmărirea mobiliară a creanţelor
  • Urmărirea imobiliară a creanţelor
  • Poprirea
 3. Notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare;
 4. Comunicarea actelor de procedură;
 5. Recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanţe;
 6. Constatarea unor stări de fapt în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă;
 7. Oferte reale de plată;
 8. Aplicarea măsurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatorească;
 9. Confiscări;
 10. Orice alte activităţi sau operaţiuni prevăzute de lege în competenţa executorului judecătoresc;

Biroul Executorului Judecătoresc Ghilnecea Marian Viorel pune în executare:

 1. hotărâri judecătoreşti prin care au fost stabilite despăgubiri rezultate din:
 • neachitarea de către asigurator a daunelor din accidente;
 • plata daunelor neachitate din polita RCA sau CASCO;
 • exproprieri;
 • plata salariilor acordate în urma anulării deciziei de concediere;
 • anularea clauzelor abuzive din contractele bancare sau de leasing constatate în baza O.G. 50/2010 si a Legii 193/2000;
 • neîndeplinirea clauzelor contractuale de către debitor, etc..
 1. orice alte hotărâri judecătoreşti civile sau penale;
 2. hotărâri arbitrale;
 3. titluri executorii europene;
 4. instrumente de plata (bilet la ordin, fila cec, cambie);
 5. înscrisuri autentice notariale;
 6. contracte de credit bancar sau leasing, etc..